logo

Aanmelden Kindermuziekweek

Contactgegevens

Organisatie
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon

Afdeling marketing/publiciteit

Gelijk aan de gegevens hierboven
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoon

Factuurgegevens

Aanhef
T.a.v.
Adres
Postcode
Plaats

Het instapbedrag is voor iedereen 100 euro excl. btw, zo zorgen we ervoor dat de Kindermuziekweek laagdrempelig blijft.
Natuurlijk hopen wij dat organisaties met grotere draagkracht ons willen ondersteunen met een hoger bedrag. Iedere euro is meer dan welkom en komt ten goede aan de groei van de Kindermuziekweek.

Optie 1: € 100
Optie 2: € 250
Optie 3: € 500
Optie 4: Anders, namelijk
Anders:

Omschrijf hier in een paar woorden je organisatie en de activiteiten die je in de Kindermuziekweek onder zou willen brengen.

Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.
U dient akkoord te gaan met onze voorwaarden en aan te hebben gegeven, deze te hebben gelezen.

Met het plaatsen van een vinkje komt een overeenkomst tot stand.
Ondertekende stemt er mee in dat de bedrijfs- en persoonsgegevens door de Stichting Kindermuziekweek mogen worden gebruikt voor communicatie- en doeleinden van de stichting. De bedrijfs- en persoonsgegevens worden door de stichting zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.
Door middel van betaling van de deelnemersbijdrage verkrijgt u het recht op gebruik van de naam, het logo en de toolkit van de Kindermuziekweek ter promotie van de activiteiten die uw instelling in het kader van de Kindermuziekweek 2020 organiseert. Het recht tot gebruik is beperkt tot Nederland. Het niet toegestaan de naam en het logo van de Kindermuziek te wijzigen resp. voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij door de stichting zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om het logo of de toolkit aan derden te verstrekken zonder toestemming van de stichting.
Het recht tot gebruik van het merk, beeldmerk en de handelsnaam ‘Kindermuziekweek’ eindigt met de opzegging van deze overeenkomst.
De samenwerking tussen de Stichting en de Deelnemer wordt aangegaan tot 31 mei 2020 en daarna jaarlijks stilzwijgend verlengd.
De Stichting en de Deelnemer zijn gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per 31 mei van het betreffende kalenderjaar.

Aanmelden

Bedankt voor uw aanmelding!

Wij hebben uw gegevens succesvol ontvangen. U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail ter bevestiging.